HOE WERKT DAT, EEN LENTE- OF ZOMERSCHOOL?

Iedere dag tussen half negen en half vier onder intensieve begeleiding werken aan de net wat achterblijvende vakken werkt: verschillende onderzoeken laten zien dat 82 procent van de leerlingen alsnog over gaat. Dit is het gevolg van een combinatie van vakinhoudelijke begeleiding, coaching op maat en aandacht voor studievaardigheden.

Instituut Synergie regelt:

 1. Organisatie
  Wij verzorgen de coördinatie van de Lente- of Zomerschool en de professionele begeleiding en coaching van de leerlingen. Per leerling stellen we een programma en bijbehorende planning samen. Uitgangspunt hierbij is de door de school aangeleverde lesstof en indien gewenst, toetsen.
 2. Begeleiding
  Elke Lente- en Zomerschool wordt begeleid door een coördinator van instituut Synergie waar u altijd contact mee op kunt nemen. Daarnaast is er één vakinhoudelijke begeleider per 6 leerlingen. Een leerling werkt aan 1 of 2 vakken (1 vak per week).
 3. Toetsing
  Een groot deel van de scholen kiest ervoor de Lente- of Zomerschool af te sluiten met een toets. We nemen deze af op de laatste dag van de Lente- of Zomerschool.
 4. Terugkoppeling Lente- en Zomerschool
  Iedere Lente- of Zomerschool evalueert de periode met de leerlingen. De resultaten bespreken we uiteraard met u. Zo weet u precies hoe uw leerlingen de Lente- en Zomerschool ervaren hebben.

Uw school zorgt voor:

 1. Selectie van leerlingen
  Wie mee mag doen aan de Lente- of Zomerschool, bepaalt de school. De betrokken docent geeft per leerling aan wat de reden voor aanmelding is, zodat de begeleiding op maat vormgegeven kan worden. De school (of groep scholen) zorgt voor deelname van minimaal 30 leerlingen.
 2. Aanleveren lesstof
  Docenten leveren de stof aan waar de leerlingen gedurende de Lente- of Zomerschool mee aan de slag gaan. Belangrijk: dit dient voldoende te zijn om één of twee weken mee vol te maken.
 3. Toets aanleveren en nakijken
  De school levert de eindtoets aan. De docent kijkt deze na en bespreekt de resultaten met ouders of verzorgers.