Gespecialiseerde begeleiding.

Vroeger bleven indicaties als hyperactiviteit of autistisch gedrag een beetje in de lucht hangen. Een kind was dan anders, waardoor er speciaal onderwijs nodig was. Kinderen nu, met een diagnose hoeven niet per sé langer naar het speciaal onderwijs. Soms komen ze dan in relatief grote klassen terecht, waar ze niet altijd de nodige aandacht en structuur krijgen. De negatieve schoolprestatie spelen dan veelal een grote (negatieve) rol binnen het gezin.

Gelukkig is er inmiddels ook veel meer bekend over diagnoses en indicaties bij de jongsten onder ons. Wij weten dat een aandoening zoals ADHD geen psychologisch, maar een neurologisch probleem is,  maar toch ook iets dat zeer goed te begeleiden is.

Het begeleiden van leerlingen met ADHD, PDD-NOS of het Aspergersyndroom vereist veelal maatwerk en individuele aandacht. Er bestaan tenslotte veel verschillende gradaties hierin. Kinderen met autisme vragen een andere aanpak bij leren. Iemand met ADHD is bijvoorbeeld vaak heel druk en impulsief. Daarbij, iedere persoon is anders, elk kind is uniek. Waar het ene kind met ADHD juist behoefte heeft aan meer prikkels, heeft de andere dat juist weer niet.

Instituut Synergie biedt gespecialiseerde begeleiding aan, aan leerlingen met een diagnose. Na het doorspreken van de dag, wordt er samen met het kind gekeken wat er allemaal moet worden gedaan. Het digitale schoolsysteem wordt dan samen bekeken en overgenomen in de agenda van de leerling. In een stappenplan maken we een programma voor de middag dat de leerling bij ons aanwezig is. Hierbij is het vaak zeer belangrijk om eenvoudige, korte opdrachten in concrete taal op te geven.

De leerling gaat in een veelal prikkelvrije, rustige omgeving aan de slag met zijn schoolwerk. Tijdens het maken en leren wordt er samen gekeken hoe de leerling dit het beste kan aanpakken. Zo leert een leerling hoe hij of zij moet leren. Door dit structureel toe te passen krijgt de leerling er routine in. Zo   leren de leerlingen stap voor stap aan, om hun schooltaken zelfstandig uitvoeren. Door ze niet volledig te isoleren, maar in ook kleine groepen te laten werken, leren de leerlingen in een veilige situatie sociale vaardigheden aan.