Goed voorbereid de examens in met de Examenbegeleiding.

Het examenjaar is voor iedere leerling meestal één van de meest spannende jaren op de middelbare school. Waar voorheen voornamelijk de focus lag op het maak- en leerwerk op de korte termijn draait nu alles om het plannen en leren voor de lange termijn; het Centraal Schriftelijk Examen. In het examenjaar worden er opeens andere vaardigheden verwacht die voorheen niet nodig waren. Met de examenbegeleiding bij instituut Synergie wordt de leerling goed voorbereid.

Examenbegeleiding, hoe doen we dat?

Om leerlingen goed voor te bereiden op de examens leert uw kind in de examenbegeleiding plannen voor tentamens en examens. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met het profielwerkstuk, het lezen van boeken, vakken die gedurende het jaar extra aandacht behoeven en plannen we zoveel mogelijk vooruit. Zo wordt er een goede basis gelegd en is er voldoende ruimte voor herhaling en oefening met de leerstof voor de centraal examens.

In het examenjaar wordt er een beroep gedaan op alle kennis van de voorafgaande jaren en moeten er opeens grote lappen tekst geleerd worden. Daarom bespreken we na het leren de studiestof samen door en controleren we de aanwezige kennis bij de leerling. Een ander belangrijk onderdeel van de examenbegeleiding is het maken en daarna nabespreken van oefenexamens. Aan de hand van deze oefenexamens worden nieuwe aandachtspunten en doelen opgesteld.

Hoe ziet dé route naar succes eruit?

Gratis proefdag bij instituut Synergie.

We vinden het belangrijk dat de leerling achter de keuze staat om bij instituut Synergie te starten. Daarom mag de leerling altijd vrijblijvend een gratis proefdag komen volgen om een goed beeld van de begeleiding te krijgen en de sfeer te proeven! Tijdens deze proefdag draait de leerling actief mee in de begeleiding, laten we zien hoe wij plannen en gaan we meteen aan de slag met het schoolwerk dat de leerling meeneemt.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de doelen van de leerling en ouders en nemen we de resultaten van de leervoorkeurentest met jullie door. We bespreken hoe het traject er uit komt te zien op basis van de gestelde doelen en persoonlijke leervoorkeuren.

Aan de slag!

Tijdens de begeleidingsdagen gaan we aan de slag met het plannen voor de tentamens en examens. Daarnaast maakt de leerling het maak- en leerwerk, oefent met oefenexamens en reflecteert op de behaalde resultaten.

Successen behalen!

Na het volgen van de examenbegeleiding heeft de leerling naast een geslaagd examenjaar een goede basis gelegd om met succes het eigen leerproces te sturen bij zijn of haar vervolgopleiding!

Waar wacht je op?

We bieden huiswerkbegeleiding op ieder niveau: vanaf de laatste groepen van de basisschool, de hele middelbare school tot en met mbo.