Basisschoolbegeleiding.

Grotere klassen en leerlingen met behoefte aan extra hulp: een combinatie die het werk in een basisschoolklas soms lastig maakt. Instituut Synergie kan de extra begeleiding bieden waar sommige leerlingen behoefte aan hebben.

WAT IS BASISSCHOOLBEGELEIDING?

In kleine groepen extra aandacht voor specifieke taal- of rekenonderdelen, dat is basisschoolbegeleiding. Leerlingen van de basisschool krijgen naast kennis en begrip vooral ook meer zelfvertrouwen en plezier in het leren. In hun persoonlijke map met al het oefenmateriaal is ook veel aandacht voor hoofd, hart en lijf: gezonde voeding, voldoende slaap en genoeg beweging zijn namelijk minstens zo belangrijk.

HOE WERKT BASISSCHOOLBEGELEIDING?

In overleg met de school kijken we op welke dagen, voor hoeveel uur en in welke vorm begeleiding wordt aangeboden. Omdat we per vijf leerlingen altijd één begeleider inzetten is er veel persoonlijke aandacht mogelijk.

De begeleiding bestaat uit een combinatie van of variatie op deze onderdelen:

 • Extra lessen voor taal en/of rekenenwaarin we achterstanden wegwerken en de taal- en rekenvaardigheid verbeteren.
 • Eindtoetsbegeleidinggericht op een goede voorbereiding van de groep 8-eindtoets. De focus ligt op het leren omgaan met verschillende vraagstellingen, inhoudelijke tips en het vergroten van het zelfvertrouwen.
 • Huiswerkbegeleidingwaarbij leerlingen met lesmateriaal van de school zelfstandig leren werken. Plannen van huiswerk en studievaardigheden horen daar ook bij.
 • Persoonlijke begeleidingwaarin een leerling een uur lang begeleiding krijgt van een vaste begeleider. De inhoud is afgestemd op de persoonlijke hulpvraag van de leerling.

Wat doet de school en wat regelt instituut Synergie?

 • Gezamenlijk stellen we een plan op over de vorm, tijd en plaats van de begeleidingsuren.
 • De school draagt leerlingen aan voor de begeleiding.
 • Een eventuele financiële bijdrage van de ouders/verzorgers wordt normaliter vanuit de school georganiseerd. Er bestaat een mogelijkheid dat wij dat voor onze rekening nemen.
 • Instituut Synergie houdt de school op de hoogte van de voortgang van de leerlingen.
 • Samen met de school verzorgt instituut Synergie de algemene communicatie, dus mailings, informatie- en ouderavonden, de website en eventuele andere communicatiemiddelen.

Onze begeleiders

Onze begeleiders zijn stuk voor stuk jonge bevlogen hoogvliegers die een hbo- of universitaire opleiding volgen. De frisse aanpak en enthousiaste benadering van deze studenten motiveert en prikkelt de leerlingen om beter te presteren. Leerlingen reageren heel positief op de interactie met onze studenten. De begeleiders worden intensief en professioneel ondersteund door een lokale coördinator. Zo houden we de kwaliteit van onze begeleiding continu op een hoog niveau en is de afstemming met de school optimaal.

WAAROM BEGELEIDING OP SCHOOL?

Voor leerlingen is het prettig om op hun eigen vertrouwde school begeleiding te krijgen. Voor voortgezet onderwijs is dit een manier om de basisschoolleerlingen voor hun schoolkeuze vertrouwd te maken met de school. Daarnaast kan de school in de gaten houden wat er wordt aangeboden en weet instituut Synergie makkelijk aan te sluiten op het onderwijsprogramma. Zo werkt het voordeel twee kanten op. Bovendien kunnen wij door de begeleiding op school aan te bieden, zorgen voor een gunstig tarief.

Huiswerkbegeleiding op de Heemgaard en Veluws College Cortenbosch

Op dit moment organiseren wij huiswerkbegeleiding voor  leerlingen op de Heemgaard en Veluws College Cortenbosch. Wanneer u op de naam van de betreffende school klikt, verschijnt het inschrijfformulier. Aanmelden is het hele jaar door mogelijk. Na de inschrijving nemen wij spoedig contact met u op om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek is er eveneens ruimte voor al uw vragen.

 • ONZE BASISSCHOOLBEGELEIDING WERKT OP DE VOLGENDE MANIER:

  • U ontmoet de vaste begeleider. Een bekend gezicht voor uw kind, vast aanspreekpunt voor u. Samen bekijken we welke vakken meer aandacht nodig hebben. We maken een plan en bespreken dat met u.
  • Na schooltijd krijgt uw kind een uur ondersteuning bij dat onderwerp: taal-, reken-, of studievaardigheden. Hoeveel begeleiding er nodig is, bespreken we van te voren.
  • Wekelijks is een mogelijk voor reflectie met ouders over de voortgang. Is het doel bereikt? Dan kunnen we doorgaan te versteviging van de basis of we besteden aandacht aan een ander onderwerp?

Waar wacht je op?

We bieden huiswerkbegeleiding op ieder niveau: vanaf de laatste groepen van de basisschool, de hele middelbare school tot en met mbo.